S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
H-5 }_P 110.2 1.3 3.5 9.5 hF{YCFɐ/hF{YCF
314 XY^P 112.0 4.0 6.1 10.5 V
105 3 V 112.0 6.7 8.5 {Ynh艏dグ